Schmidt and Stenlund Genealogy

Discovering our family roots from the 1500 century to modern times

Notes


Matches 1 to 50 of 446

      1 2 3 4 5 ... Next»

 #   Notes   Linked to 
1  Carrington, William Leonidas (I9156)
 
2  Fisher, Cora (I9296)
 
3  Watson, Mary Dee (I9337)
 
4 Inskr vid UU 19 jan 78, med fil ex 80, MK vt 83, MD 14 juni 85 allt vid UU, intendent för naturaliekabinettet på Drottningholm 89, prof Bergianus o förest för Bergianska trädgården i Sthlm 27 april 91, intendent vid VA:s museum 4 febr 07, kallad av Collegium medicum att biträda vid omarbetandet av gällande farmakopé 10, prof i naturalhistoria vid KI 13. – LVA 89 (preses 90 o 97, sekr 15 maj 11), LPS 91, LFS 91, LVS 98, HedL av Collegium medicum 11, LLA 12, led av ett flertal utl lärda sällsk. Swartz, Olof* Petrus (I9553)
 
5 Inskr vid UU 25 febr 99, vid univ i Greifswald 02, fortsatta studier vid UU 03, praktik vid firma Petter Swartz i Norrköping 05, vid handelsfirman Kennedy & Åberg i Gbg 06, anställd vid handelsfirman Sorgenfrey & Graham i Liverpool 09–11, praktiska studier i England 11, verksam vid firma Petter Swartz i Norrköping 12, ägare från 19, led av o kassaförvaltare i Brandstodskomm 22, medstiftare av Norrköpings sparbank 24, led av borgerskapets äldste 25–47, ordf där 29–32, delägare i Holmens bruk 37–46, led av o kassaförvaltare i fattigvårdsdir 41, led av Östergötlands läns hushålln:sällsk 48–52, av Örebro läns hushålln:sällsk 49 o av Uppsala läns hushålln:sällsk 50. – KorrespLLA 39, LLA 41, HedL av LA 45, LVA 49. Swartz, John* (I9562)
 
6 . Skol. i Kalmar 1755 Student i Uppsala 1765 28/10, prv. 1772 11/12 i Kalmar, Komm. här 1780 12/12. Död 1802 7/8.Var en stark husållare, vilket väl behövdes på grund av de många barnen. De ämbetsbiträde, sedermera komm. i Fagerhult Nils Samuel Runemark, som han under sina senare år måste hålla, klagade 1802 därför över att han under Marins tjänst måste gå kläd som en dräng och dessutom förvandaldes till idiot på grund av omöjligheten att för den ringa lönen köpa böcker och papper; han belv dessutom i M:s hus mindre hederligt, ja till och med oanständigt bemött. M. blev ej svaret skyldig: man behöver en Job:s tålamod för att stå ut med adjunkten Runemark ( se Holmberg, Sex kapitel om Stagnelius 1941 s 33.) Marin, Johan Diedrik (I439)
 
7 "f.d. hufvudmannen i Societeten"  Åkerholm, Eric (I2375)
 
8 "Tiggaregumman hustru Anna i Hälla tilltalade bonden Anders i Rävsta för det att dess hund har bitit henne stort hål i benet, något före jul, begärandes att Anders därför plikta måtte och betala henne för dess sveda och värk. Anders i Rävsta sade att han icke visste att hunden bitit henne förrän han fick Citationen" (Jönåkers häradsrätt A1: 2b, 1698 2/3. Anders Andersson fick "i allt för allt giva i förlikning in natura en halv spann mjöl eller dess med penningar 4 riksdaler"). Anders Andersson besvärade sig skriftligen vid tinget 1706 29/10 "huru som till rusthållet där sammanstädes han icke någon skog, var med han det hemmanet kunna reparera och förbättra, äga skall, och allt därför anhöll, som dess hävd av lång tid, på Jäders skog han och nu betagavara skall, måtta för bemälde Rävsta rusthålls vidmakthållande, honom till dess nödtorft, sig få av kronoallmänningen betjäna, vara efterlåtet, för den skull, som denna dess ansökning till rusthållets konservation synes skälig vara" (Jönåkers häradsrätt, A1:3b § 66). Andersson, Anders* (I2694)
 
9 (Barn nr 4 tidigare döda?) Pettersson, Karl Rudolf (I3820)
 
10 Länk till Bexells talande stenar Bexell, Carl Alfred* Oscar Sylvester (I241)
 
11 släktträd tillbaka till kungar och slutligen till sagorna om Oden etc. Rezelius, Carl Johan (I999)
 
12  Moll, John* Adam (I489)
 
13 Bergshanteringen och Bergströms Bergström, Olof* (I1840)
 
14 12 barn 5 födda i Avesta 7 på BosjöSe bok Albert Engström Dahl, Maria* (I1837)
 
15 18110221 ansökan i handelssocieteten Göteborg Peter Dahl som nära 12 års tid tjent med handel hos H Anders Kjellstedt I Stockholm samt Johan Ar. Andren och ZB Roos härstädes med intyg om handelskännedom och anständigt uppförande. 1813 anmäler han till Rådhusrätten att han för egen räkning använder firma Peter Dahl och co. 1815 En förteckning över Evangeliska Sällskapets medlemmar anger att han var medlem. 1816 i november anmäler han att han till bolageman tagit Gustaf Ferdinand Henning under nämnda firmabeteckning.Peter Dahl hade ett genealogiskt intresse och var den som sammanställde genealogin för Gudmund i olika omgångar. Han tycks ha haft tillgång till en bibel med anteckningar som Jacob Johansson haft och som hade uppgiften om att Maren Månsdotter var född i Kville, samt namnen på Gudmunds syskon.. 1816-08-16, 181801-28 coh 1818-08 uppbjuds biskopskvarnen no 10 i Mölndalsström som handelsmännen Petter Dahl och Gustaf F Hennig köpt på auktion från det skuldsatta dödsboet efter handlande CL Lundgren för 2960 rd banco. Dahl ägde en tredjedel, Hennig 2/3. 1823-10-25 - 1828- var han suppleant i taxeringskommissionen (Göteborg Mag 1823-04-07 . 1828-03-28) 1827 äger han hälften i det grundmurade trevåningshuset nr 141-45 i II roten vid Kungsgatan, värt 6666.32 rd. banco samt 1/3 i Kvarnfallet och Oljeslageriet nummer 10 i Mölndal, värt 3000 rd banco. 1825-05-08 - 1827-08-30 anges han av BÄ som föreståndare för stadens fattighus 1828 och 1832 är an revisor för den Lesseska donationsfonden (Göteborgs Mag. 1829-02-06 - 1827-08-30) 1829 Revisor för vattenledningsinrättningen ( BÄ Göteborg 1829-04-16)1829 Revisor för sammanskotts- och inkvarteringskassan ( BÄ Göteborg 1830-04-15) 1829-1832-08-17 Kassaförvaltare vid Holtermanska legatfonden. ( BÄ Göteborg 1831-01-13 - 1832-01-30)1830 Revisor för stadskassan (BÄ 1831-01-13) 1860-70 Dahl Peter före detta handlande adress Kungsgatan 50 1872-6 Dahl Peter fd handlande adress Stora Nygatan 15 Magnus Lagerberg, Göteborg II:xxv skriver "Peter Dahl f 1783-1877 _g. 1815 med Margareta Elisabet Borg f 1790 d 1827 hade med henne fem barn, däribland sonen Jacob ... I sitt andra gifte med Anna Elisabeth Björkman f 1805 d 1872 hade han sex barn. Peter Dahl hade i yngre år varit dels grosshandlare i kompani med Gustaf Ferdinand Hennig f 1789 d 1856, under firma Hennig & Dahl i de stora Mölnlyckfabrikerna och hade även varit stadsmäklare i Göteborg vilket framgår av hans bouppteckning där han benämns "f.d. stadsmäklare". En längre tid hade han varit bokförare i Göteborgs sparbank och sedan i Göteborgs enskilda bank där jag vid besök såg honom ständigt sysselsatt vid en av pulpeterna i denna banks högst blygsamma lokal på 1860-talet 2 tr upp i huset nr 11 Drottninggatan. Dessutom sammanträffade jag några gånger med denne gamle man hos hans son Jacob och fick härigenom höra åtskilligt om Göteborgslivet från 1800talets förra hälft. Peter Dahl bibehöll loksom William Airth och brukspatron James Robertsson Dickson 1830- och 1840talets mod i klädedräkten och om somrarna spgman dessa, ävensom domprosten Pehr Wieselgren, iklädda 1830talets slängkappor med dubbelkrage, varav den övre av sammet. Den som därav är road kan vid besök i Berzelii park få se modellen till detta sommarytterplagg, enär Berzelii staty därmed är draperad."  Dahl, Peter* (I2744)
 
16 1870 census

Belton, bell county, texas 
Hendrickson, John* {Whiskey Jack} (I2417)
 
17 1885 Bosjön1916 Tekn inst Hofors, Avesta för Bosjö brukBosjön 1885-1916 ensligt 2 mil FilipstadRiksdagsman 1902-1914

Dagens Industri 2009-12-01

Tv-kändisen Granqvist är arg och besviken på Stockholms universitet som fick herrgården av konstnärsfamiljen Bergström år 1965. Avsikten var att universitetet skulle använda gården till forskarseminarier. För tre år sedan ändrade universitetet sig och beslöt att sälja ut allt för att få in pengar till stipendier."Det känns så futtigt av Stockholms universitet att vilja sälja. Föremålen i sig är inte särskilt värdefulla, utan det är kontexten, att de hänger ihop", säger Carl Jan Granqvist till DI.I Villa Edros finns bland annat en unik samling tittskåp med herrgårdsrum i miniatyr och en stor samling konstnärsföremål. Det var de tre systrarna Bergström - Ingrid, Ragnhild och Berith - som hade stor betydelse för det värmländska konsthantverket och kvinnligt företagande. Deras far, riksdagsmannen Albert Bergström kämpade bland annat för kvinnlig rösträtt i Sverige. 
Bergström, Albert* (I1836)
 
18 1886 då hon fick utresebetyg till Norra Amerika från Veckholms församling i Uppsala län Rijswijk, Agnes Wilhelmina Mathilda van (I8811)
 
19 1929 köpte kapten Sten Rudberg AB Järnförädling av Stockholms Enskilda Bank.

Avser Hälleforsnäs bruk i Södermanland. Bruket drevs vidare av sonen Hans 
Rudberg, Sten* (I8157)
 
20 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Almgren, Bengt Magnus* Oscar (I1042)
 
21 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Wahlström, Madeleine* Anna Elisabeth (I196)
 
22 2 år yngre än systern Thomasson, Tyra* (I885)
 
23 2002 San Antonio Pahl, Tom* (I2677)
 
24 21.Josef Bernhard Fridolf Fingal Bexell 1868-97. Född i Hvalinge i Halland den 17 april 1815, son till sederm. komm. i Våthult Daniel Bexell och Christina Margareta Hagelberg. Stud. i Lund 1836 och i Uppsala 1839, dimiss.-ex.1840, prv. 5/7 s. å., komm. i Vrå 1852. tilltr. 1854, och i Månsarp 1855, tilltr. 1858, pastoralex. 1865, predikant vid prästmötet 1867, kh.här 1868. tilltr. 1869, LVO 1888. Död den 22 mars 1897.B. var en man i detta ords rätta betydelse. Fast och orubblig, trogen vår lutherska bekännelse ägde han i sin karaktärsläggning ett stycke härskarenatur, som kunde skönjas i de stränga anletsdragen, över vilka likväl ofta en evangelisk blidhet bredde sig. Med allvar och kraft grep han in och kämpade ärligt för sanning och rätt. Den goda intellektuella utrustningen och den fasta viljekraften, helgad och sovrad i korsets skola under andens tuktan, gjorde honom bekväm till att bära banéret högt i den stridande kyrkans leder.Redan under ungdomsåren hade han undfått mäktiga andliga intryck, som -sedan han inträtt i ämbetet- kommo till fullt genombrott i en sann omvändelse. Härmed vari den viktigaste förutsättningen given att vara en rätt ledare på sanning ens väg. Såsom bevis på ej mindre den uppriktiga angelägenheten än den sanna ödmjukheten hos B. må anföras, att, då det på denna tid rådde brist på andligt ljus både hos lärare och åhörare, han icke försmådde att begagna sig av en i övrigt ringa lekmans andliga erfarenhet. Det var den på sin tid och vida i sin ort bekante Arvid i Sunnerbo av Gnosjö församling, hos vilken han rådförde sig och till vilken han även på äldre dagar kände sig stå i en djup tacksamhetsskuld. En annan andlig ungdomsledare var den trosslarkc och varmhjärtade missionären Cornelius Rahmn, som slutade som kh. i Kalvs pastorat i Älvsborgs län, ej långt från B:s hembygd Våthult. Från denne anderike man erhöll han jämväl hälsosamma inflytelser och ägnade honom därför också den varmaste vördnad och tillgivenhet.Den av levande tro burna hänförelsen, av vilken ämbetsgärningen präglades meddelade sig jämväl till den menighet, där B. verkade, och visade att hans arbete icke blev utan frukt, över allt sådde han med fulla händer den goda säden och för många blev han ett välsignat redskap till omvändelse såsom en andlig rådgivare och lärofader, och de innerliga kärleksband, som knöts på trons grund, visade sig hålla för livet ännu på gamla dagar hade han den fröjden att se minnnesgoda åhörareskaror från Odensjö vallfårda till Långaryds prästgård för att hära den oförgätlige läraren. Från Månsarp saknade han ej bittra erfarenheter av både yttre och inre beskaffenhet. Med djup smärta måst han bevittna, huru åhörarna omkring hans predikstol glesnade och huru ha sanningsförkunnse om bättring tro och helgelse ratades och smädades. Till denna yttre nöd kom även en inre av varjehanda prövningar anfäktningar och lidanden, ägnad att göra honom utkorad i bedrövelsens ugn och låta honom förnimma, huru Guds kraft är mäktig i de svaga. Under brottningen med Gud i bön och tårar inom den ensliga, tillsiutna bönekammaren rev han himmelriket till sig och undfick också så många lika underbara som dyrbara vittnesbörd på att Herren hör bön. Ty det var för honom en utmärkande egendomlighet att vara en ivrig bedjare, som dagligen och på därtill särskilt anslagna stunder drog sig tillbaka för att samtala med sin Gud, och det var också med genomlevad erfarenhet han vid prästmötet i Växjö 1867 predikade över den honom förelagda texten: "Elden på altaret skall brinna och aldrig utsläckas", ty dessa ord skildra hans eget andeliv. Och när han, därtill föranledd av välförstådd omsorg om sina barns uppfostran, såg sig om efter ett mera givande kall än det måttliga han i Månsarp innehade och efter erhållet förslag till Långaryds pastorat inledde sin provpredikan med de orden: "Se Herrens hand är ej för kort, att han ej hjälpa kan", erhöll han i det vid valet överväldigande röstetalet och den därefter skedda utnämningen en kraftig förvissning, att han ej förgäves anlitat den hjäl pande handen. Här på den nya, honom anvisade platsen skulle han nu för sina återstående dagar slå sig till ro, om man så kan kalla ett 28-årigt, oavlåtligt arbete med de mångahanda göromål, som föreligga en pastor ibland en talrik menighet.Hans företrädare hade lämnat efter sig många till de yttre församlingsförhållandena hörande angelägenheter, vilka behövde ordnas. Så funnos t. ex. inga skolhus, kyrkogården var otillräcklig, den gamla prästgården i alla avseenden förfallen. Med kraft grep han sig an först med själasörjarens kall, som för honom alltid var huvudsaken, och sedan med de till för samlingsekonomien hörande frågorna, som också av honom bringades till en tillfredsställande lösning. Få präster torde i enskild själavård blivit så mycket anlitade som B., och stort, ja nästan obegränsat var det förtroende han åtnjöt av sina biktbarn. Han förtjänade det också. Med skarpt psykologiskt och klart omdöme ställde han den andliga diagnosen, och med det rätt delade sanningens ord och - själv prövad och luttrad i mycken nöd - med sin rika erfarenhet av huru Gud förmår göra över allt, vad vi bedja eller tänka, kunde han därför som Paulus "hugsvala de bedrövade." Vid Herren och ej vid sin person eller något särskilt parti ville han binda själarna.Allt partiväsende misshagade honom, och såsom han själv ville hålla sig hårt vid ödmjukheten, förmanade han alla andra därtill och hyste en avgjord motvilja för människor, hos vilka han förmärkte, att högmodets ande vunnit insteg.Var B. såsom själasörjare en ovanligt utrustad man, var han jämväl en mycket god predikant. Hans predlikningar och andliga föredrago voro genomträngda av den äkta gammal lutherska andan, sådan den framträdde hos t. ex. Arndt och Nohrborg, vilkas skrifter han själv näst bibeln mest brukade till sin egen uppbyggelse. Den säregna andekraft, som kännetecknade hans predikningar, vittnade om, att de utarbetats på knä, och utan att på ett osunt sätt ockra på sina åhörares känslor, ägde han en underbar förmåga att beveka människornas hjärtan och låta deras innersta strängar vibrera. Detta senare gäller särskilt hans kasualtal, vilka genom sin mått fullhet, omväxling och hjärtegripande verkan voro i hög grad uppbyggliga.B:s enskilda liv präglades av sträng fromhet i behaglig förening med äkta luthersk frisinthet och vidhjärtenhet i fråga om uppfattningar och bruket av världen och de ting, som i världen äro. Det understundom nog tunga sinnet kunde i vänkretsen skina upp i fröjd och gamman, i synner het när han hade ungdom omkring sig och förnöj des med mu sik och sång, som han mycket älskade och gärna i sitt hem id kade. Den eldiga naturen och den starka viljan kunde väl någon gång förivras, men dämpades snart av saktmodets an de, som bjöd honom att hellre tiga, lida och bedja än sätta kött till sin arm. Och i den reslige mannens personlighet låg något, som på en gång ingav respekt och fängslade, och de mörka, skarpa och livliga ögonen kunde än skjuta åskviggar, än stråla av intagande mildhet.(Mtn 1902). - Om B. se vidare Bernh. Bexell: Minnesord över Josef Bexell vid hans jordfästning i Långaryds kyrka den 31 mars 1897, Växjö s. å., samt Josef och Maria Bexells hem (Från Smålands och ölands gamla prästhem, Lund 1925); Esaias Bexell: Kyrkoherden Josef Bexell i Långaryd (Hemb.-kal. 1913), Ur Josef Bexells brev i andliga ämnen (Hemb.-kal. 1924) och Minnen från forna tiders kyrkoliv inom Västbo kontrakt, Växjö 1924; David Bexell: Några minnen och erfarenheter (Hemb.-kal. 1923); Ester Lundh, f. Bexell: Kyrkoherde Josef Bexell, hans släkt och hem, Sthlm 1926. B :s ställning till väckelserörelsen kommenteras av Emilie Petersen i E. M. Tretow: Ur den svarta lådan, II, s. 176, 181, av D. Nordin i brev till Tegnér 2/1 1845 (LUB) och av A. G. Ahlstrand i brev till sonen 9/4 1842 (KB)Gift1854 med Maria Catharina Hansdotter, f. 21/11 1828, död 24/3 1917, dotter till hemmansägaren Hans Nilsson och Brita Svensdotter i Åkers församling.Barn:- Carl Josef Gabriel Esaias, f 27/9 1855, kh. i Reftele.- Justus Bernhard Daniel Cornelius f. 24/10 1857, komm. i Ö.Torsås.- Ester Susanna Christina, f. 14/5 1859, gift med kh. Korsberga. J. A. Lundh.- Marcus Fingal Natanael, f. 12/8 1860, kh. i Agunnaryd- David Enoch Fridolf Samuel, f. 24/8 1861, biskop i svenska tamulkyrkan i Indien.Tryckta skrifter:- Teser för pastoralexamen. Växjö 1865.- Predi kan på tredje prästmötesdagen 1867. (PH s. å.).- Likpredikan över prosten Carl Emanuel Bexell i Rydaholm. Halmstad 1874.- Likpredi- kan över prosten Peter Erland Oseen i Villstad. Lund 1884.- Likpredikan över fru Mathilda Mårtensson, f. Kjellrnan. Halmstad 1877.- Jag tror, därför talar jag. Strödda predikningar och tal. Utgivna efter hans död. Upsala .1899.  Bexell, Josef* Bernhard Fridolf Fingal (I560)
 
25 7:de Qvarteret Nedre JernvägsstationKristinehamn (Värmlands län, Värmland) Grundel, Augusta Karolina (I3105)
 
26 845. Johan Ernst Skoge, son af handlanden och inspektören Gustaf Henrik S. († 1792) och Anna Maria Cail vägen († 1794); f. i Carlskrona 1746; gick i skolan der; jur. examen 1763; advokatfiskal i amiralitetet; amira-litetsöfverkommissarie; † i Stockholm 9 nov. 1825. Följande lefnadsteckning öfver hans fader förvaras bland Sommelii samlingar, Se fadern: Gift i Stockholm 1778 med Henrika Charlotta Hollström (f. 1757; † i Stockholm 1842), dotter af grosshandlaren Johan H. — Döttrar: Anna Sofia, gift 1795 med lagmannen Jan Schwartz, och Henrika Charlotta, gift 1804 med grosshandlaren Johan Emanuel Moll. http://runeberg.org/bln16-1900/0184.html Skoge, Johan Ernst (I411)
 
27 A C Mathilda FoyFilantrop, FörfattareFoy, Anna Charlotta Mathilda, f 10 nov 1813 i Sthlm (Maria), d natten till 1 nov 1869 i Jönköping. Föräldrar: brittiske generalkonsuln i Sthlm George F o Mathilda Augusta Skoge. Filantrop, författarinna. — Ogift.Mathilda F:s far inflyttade 1808 till Sthlm från England och ingick 1810 bolag med grosshandlaren Louis Henrik Wretman under firma Foy & Wretman. De förmögna föräldrarna, som bodde i Philipsens hus vid Adolf Fredriks torg (nuv Mariatorget) i Sthlm, gav sitt enda barn, dottern Mathilda en utmärkt uppfostran. Engelska var hennes andra modersmål, hon hade lärare i franska och tyska, musik, ritning och dans. Redan vid tolv års ålder (1825) började F föra dagbok. Den har flerstädes utnyttjats i litteraturen. Näsström lånar därur en livlig skildring av Medevi 1836, då mamsell F och hennes föräldrar var där och hon svärmade för löjtnanten, sedermera statsrådet J M Björnstjerna.F torde ha rönt visst inflytande av metodistpastorn J R Stephens (bror till George Stephens), som verkade i Sthlm. År 1832 träffade hon George Scott, som tagit kontakt med hennes far. Den som framför allt väckte hennes religiösa liv var emellertid G O Rosenius. Theodor Hamberg, som tjänstgjort på hennes fars kontor och som nu blev missionär i Kina, förmedlade bekantskapen. För Hambergs omvändelse 1842 redogjorde F utförligt i sin dagbok. Hon fördes in i den Roseniuska väckelsekretsen, där man hyllade den evangeliska alliansens religiösa ideal (Staf). När hon första gången hört Rosenius nyåret 1844, var hon ännu själv »som en stock». Hon tog emellertid småningom intryck, även genom L W Henschen och P M Elmblad (bd 13). Till hennes närmaste vänkrets, som samlades i hennes hem på Drottninggatan, hörde författarinnorna Betty Ehrenborg, senare gift Posse, och Charlotte af Tibell samt diakonissan Maria Cederschiöld (bd 8). F kom att intressera sig för religion, filantropi, söndagsskoleverksamhet, diakoni och fångvårdsarbete. Hon säger själv, att hon redan vid 1840-talets början räknades som »läsare». Hon begynte 1843 en söndagsskola i Maria församling, men den måste efter några år nedläggas på grund av motstånd från prästerskapets sida. Genom Josua Colliander (kyrkoherde i S:t Peters kloster i Lund 1884) kom hon våren 1851 fram till evangelisk-luthersk trosvisshet. Sommaren s å tillbragte hon i Småland hos den bekanta »mormor på Herrestad», fru Emilia Petersen, med vilken hon blev nära vän.Mathilda F reste mycket både i Sverige och utrikes, under senare år delvis av hälsoskäl. I England 1853 blev hon bekant med baptistpastorn dr Edw Steane, som var en av stiftarna av Evangeliska alliansen. Han tog henne med till ett alliansens möte i Dublin. På återvägen råkade hon i Hamburg filantropen Amalia Sieweking, som 1832 stiftat en kvinnoförening för fattig- och sjukvård där, samt J H Wichern, som 1833 grundat uppfostrings- och diakonanstalten Rauhes Haus utanför Hamburg. F vistades 1852—53 en längre tid i England. Där sammanträffade hon bl a med Betty Ehrenborg och tog henne med till ett möte 5 maj 1853 i City missions, där redogörelse lämnades för de storartade arbeten, som utfördes av Londons stadsmission. De båda damerna fick även tillfälle studera det kristliga arbetet i fängelserna, och detta bar frukt, när de kommit hem. Försök att nå kontakt med fångar hade börjat redan hösten 1851 men stäcktes dock snart. Fredrika Bremer, F, Marie Cederschiöld och Betty Ehrenborg bildade nu Fruntimmers-sällskapet för fångars förbättring, som genom k resolution 24 nov 1854 fick tillstånd att på regelbundna tider hålla möten med kvinnliga fångar i Sthlm för undervisning och uppbyggelse. Fredrika Bremer redogjorde i Sv Tidningen 31 mars 1856 för sällskapets verksamhet under första året. När den kvinnliga arbetsföreningen i Herrestad nyåret 1854 antog en kolportör och. året därpå ännu en bokspridare och predikant, låg bakom detta impulser från England, förmedlade av F. Hon deltog också i inrättandet av barnhem.F var 1856 åter i England och deltog i sept 1857 jämte Steane i Evangeliska alliansens möte i Berlin. Återkommen drabbades hon av en ekonomisk förlust orsakad av hennes homme d'affaires. Hon skrev 1854— 64 ett 60- å 70-tal små berättelser. De utgavs av den baptistiskt sinnade bokförläggaren Per Palmqvist i serien Barnskrifter, som hon även redigerade, och som under några år utkom som tidskrift: Christelig månadsskrift för barn. Redan förut hade hon emellertid skrivit artiklar i den engelska tidskriften Evangelical Christendom. År 1864 utgav hon en bok om valdenserna. För den svenska inre missionen har Mathilda F spelat en mycket betydande roll. Redogörelse för hennes dagböcker har givits av Staf. De omfattar åren 1825—4-2, 1844 —46, 1850—51 (sporadiska), 1852—53 och 1856—57. De är fram till april 1836 skrivna på engelska, någon enstaka gång på svenska, men har därefter i regel renskrivits på svenska, utom 1857 års dagbok, där ett längre sammanhängande parti är på engelska. Ett mycket stort och växlande persongalleri möter i dessa dagböcker, ty familjen och hon själv hade en omfattande umgänges- och bekantskapskrets. I vissa dagböcker, t ex 1828— 30 och 1832—37, finns register under rubriken »New acquaintances».Bengt Hildebrand Foy, Anna Charlotta Mathilda (I488)
 
28 A Graduate Of Jesuit High School And Loyola University, He Received A Juris Doctorate FromLoyola Law School. He Was A Corporal In The Army, Serving From 1952 To 1954.  Buddendorff, James J. (I5889)
 
29 Abraham Grill, född 1674, död 20 mars 1725, köpman. Sonson till Anthony Grill, ärvde en ansenlig förmögenhet, som han ytterligare ökade genom kloka handelsspekulationer. Under Karl XII:s krig försträckte han ofta staten stora summor samt sålde vid en då härskande hungersnöd med uppoffring av 390,000 d. k:mt till nedsatt pris spannmål åt de nödlidande. Han gav även första anledningen till stiftande av Borgerskapets enkehus14 juli 1724 i Stockholm, efter mönster av ett sådant, "Grills hoffje", stiftat i Amsterdam av hans bror Anthony Grill. Far till Claes Grill. Grill, Abraham (I4819)
 
30 Adelburs på Önnarps gård - skattefri9 sådana hemman uppläts på 1620-talet till gamble og försökte knegtar i norra delen av dåvarande Kristianstad län Thordsson, Mårten* (I911)
 
31 Adelöv (F) Husf 1866-70 P 134 Ingelsbo Håkansson, Carl Johan (I5839)
 
32 Adlad 1687 av Karl XI och blev så den förste av den adliga släkten Lagerberg  Lagerberg, Lars Jonsson d.y. (I5660)
 
33 adlad af Sandeberg, grosshandlare och superkargör vid Svenska Ostindiska Kompaniet. Han företog såsom sådan ett flertal resor till Ostindien och Kina under åren 1748-1768. Adlad 1772 10/12 av Konung Gustaf III, under dennes vistelse i Göteborg, introducerad på Riddarhuset 1776 26/3 under nr 2094, direktör och chef för Svenska Ostindiska Kompaniet 1776. Sandberg, David* (I2270)
 
34 Adopterad av Sjökaptenen Johan Martin Zeckow och Fredrika Will (Systern till hennes mamma) Zeckow, Fredrika Johanna (I3238)
 
35 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Söderlind, Lars* (Rudenfeldt) (I7964)
 
36 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nilsson, Sara* Elisabeth (I868)
 
37 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Frick, Voüokko* (I1235)
 
38 Adress mot slutet av livet

Ingrid Maria Schmidtc/o Kungshaga Äldreboende Avd. GärdetKungsgårdsgatan 13 lgh 1015262 44 Ängelholm 
Schmidt, Ingrid* Maria (I126)
 
39 af adliga ej introducerade ätten Munthe Munthe, Karin* (I638)
 
40 American Civil war:

William Buddendorff, resident of New Orleans, Louisiana; personal description shown as brown eyes, dark hair and dark complexion; 5 feet, 4 inches in height; listed as a sailor in the Confederate States Navy; served aboard the CSS Baltic; deserted from the Confederate Navy on December 17, 1863; sent to New Orleans and released, March 16, 1864, by order of Union General BanksFrom Lover Line, Mississippi

William R. BuddendorfOne of the earliest deeds of trust recorded in Lot 4, Section 24, T7S-R9W was between two New Orleanians, William R. Buddendorf (1821-1874) and John Arrowsmith (1808-1882). In December 1869, William R. Buddendorf mortgaged to John Arrowsmith Lot 4, consisting of one hundred sixty acres, less ten acres in the SE/C of Lot 4 for $6000. Mr. Buddendorff had a residence and pier as exhibited in legal descriptions of the property. In October 1870, Elizida E.F. Buddendorf, the spouse of W.R. Buddendorf, as a party to the mortgage released her right of dower under the laws of the State of Mississippi.(JXCO, Ms. Land Deed Bk. 1, pp. 353-355) William R. Buddendoff was a native of Stettin, Prussia. He arrived at New Orleans in 1827. Circa 1844, Mr. Buddendorf had married Ezilda E.F. Benetaud (1823-1917), a native of France or Louisiana. They were the parents of twelve children: William Buddendorf (1845-1870+), Robert Buddendorf (1847-1870+), George Buddendorf (1849-1870+), Mary Buddendorf (1851-1870+), John Buddendorf (1854-1870+), Louise Buddendorf (1857-1870+), Anna Buddendorf (1858-1870+), Bertha Buddendorf (1858-1870+), Anselm Buddendorf (1862-1870+), Ezilda Buddendorf, Emma Buddendorf (1864-1870+), and Cecelia Buddendorf (1865-pre 1876). All the Buddendorf children were born in Louisiana with the exception of Emma was born in Mississippi, probably at the Buddendorf residence on the Fort Point Peninsula.W.R. Buddendorf made his livelihood as a shipbroker. His three eldest sons, William, Robert, and George Buddendorf, were clerks in the family enterprise. Mr. Buddendorf had a net worth of $9000 in 1870. His real estate was valued at $8000.At the time of his demise in 1874, William R. Buddendorf resided at 381 Annunciation Street, near Josephine.(The Daily Picayune, February 20, 1874) 
Buddendorff, William Robert (I927)
 
41 Anm: Emigrerade 19450629 till England, London. 19490422 till Paris, Sofia förs Setterwall, Kjell* Carl Magnus (I5390)
 
42 Anställd hos stadsmäklaren Johan Holm i Stockholm 1844 och sedemera prokurist därstädes, stadsmäklare i nämnda stad 1869 21/6 af Sandeberg, Hugo* David (I2252)
 
43 Arbetade på Riksbankens mynt- och medaljsamlingVårdare (jämte arkivarien)Marin, Karl Hjalmar Edvin, prot.notarie [208], f. 63; 06. Marin, Karl Hjalmar Edvin (I10348)
 
44 Arrenderade troligen Haga gård i Haga sn. 1714 arrendator i TibbleVassunda sn. Köpte rusthållet i Smedby Vassunda Sn 1724 för 2000 D.kmEfter sin död var Johan Larsson i Brista Husby Älinghundra sncronolänsman Erik Stenman, var förmyndare för dtr Greta Britta Bodin Deandra förmyndarna var Eric Olofsson i Bålsta Yttergran samt ZachariasLarsson i Bodarna Ramsta Bodin, Matias* (I1392)
 
45 Arrivial New York 1827-Jun-18

Arrival New Orleans 1839 
Buddendorff, Johann* Gottbran (I1585)
 
46 Austin Pahl, Karla* (I2679)
 
47 Avgångsbetyg från Tveta Folkskola 1906-02-24 med fina betyg

Stamanställd vid Flottan 1911-1915

Erhöll Mskinistbrev av 3:e klass 1915-01-22 
Rudenfeldt, Axel Johan Fridolf (I5618)
 
48 Avreste till Talara, Peru 1925 juni 28New York Passenger Lists, 1820-1957 - Webbpublikation - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010.Originaldata - Passagerlistor med fartyg som anländer till New York, New York, 1820-97; (Nationalarkivets mikrofilmpublikation M237, 675 rullar); Förteckningar från US Customs Service, Recor Year: 1926; Ankomst:,; Mikrofilmserie: T715; Mikrofilmrulle: T715_3876; Linje: 2; Listnummer: Födelsedatum: abt 1885 Födelseort: Sweden Bosatt den: Bostadsort: Peru Avresedatum: Avreseort: Sweden Ankomstdatum: 28 juni 1926 Ankomstort: ​​New York, New York Avresedatum: Avreseort: Talara, Peru  
Frick, Göran* (I6077)
 
49 Avrättad genom halshuggning Persson, Pelle* (I954)
 
50 Bachelor of Science, University Wyoming, 1948. Doctor of Medicine, Harvard University, 1952.Intern King County Hospital System, Seattle, 1952-1953. Resident University Chicago Clinics, 1953-1956. Fellow University Lund, Sweden, 1956-1957.Associate radiology Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, 1958-1959. Instructor radiology University Chicago, 1957-1958, University Washington, Seattle, 1959-1961, assistant professor, 1961-1965, associate professor, 1965-1976, professor, since 1976. Loop, John* Wickwire (I4462)
 

      1 2 3 4 5 ... Next»